GEBEDEN ONTHAAL OVER ONS TEXTEN INFORMATIE VIDEOSUFI MOVEMENT BELGIUM
EN / FR / NL
* Krishna vermaakt door vrouwelijke muzikanten. 18de eeuw. Radjasthan
* Feuille d'un Bhagavata Purana. Circa 1770
* 'Moskow' ( 2010) Elena Moskaleva.
UNIVERSEEL SOEFISME De Soefi Boodschap is een Boodschap van Eenheid, van de geestelijke vrijheid, en van Liefde, Harmonie en Schoonheid, bestemd voor de hele mensheid. Zijn doel bestaat er niet in zoekers op een nieuw pad te brengen, maar om zoekers bewust te maken van het pad dat zij al voorbestemd zijn te bewandelen. De Waarheid is Eén. Anders kan het niet zijn. Daarom vindt de soefi het licht en de liefde van de Goddelijke Geest verborgen achter alle namen en in alle vormen. (Hazrat Inayat Khan) De Goddelijke Boodschap, die in alle tijden komt onder verschillende namen, is nu de boodschap van wijsheid. De Boodschap is niet bestemd voor een bepaalde cultuur of voor een bepaald deel van de wereld, het is voor de hele Mensheid. ( Fragment uit Spiritual Liberty, Hidayat Inayat Khan, New Delhi, 2011) HAZRAT INAYAT KHAN Hazrat Inayat Khan werd geboren in Baroda, India, op 5 juli, 1882, in een familie van grote muzikanten. Nadat hij zichzelf op heel jonge leeftijd als een virtuoos muzikant geaffirmeerd had en zich ingezet had voor de heropleving van de spirituele erfenis van Indische muziek, ontving hij zijn initiatie van zijn soefi leraar en trainde hij in de vier belangrijke Indische soefi scholen: Chisti, Naqshibandi, Qadiri en Suhrawardi. In 1910, wanneer zijn training volmaakt was, verliet hij India voor de Westerse wereld en trok gaf uitgebreid lezingen in Europa en Amerika. Hazrat Inayat Khan stierf op 5 februari 1927. ACTIVITEITEN Universele eredienst De Universele Eredienst is een school waar men verdraagzaamheid kan leren, waar men kan leren aanleunen tot alle leraren en alle geschriften kan leren respecteren. Deze les leert ons dat we onze eigen godsdienst niet moeten opgeven, maar dat we alle godsdiensten moeten omhelzen om het heilige karakter van godsdienst te vervolmaken. De universele eredienst is een vererende viering die hulde, eer en dankbaarheid betoond aan die ene Bron van alle licht, door symbolisch alle religieuze namen en vormen te erkennen waardoor het licht der Waarheid geschenen heeft. De Innerlijke school De Innerlijke School van de soefi beweging is een activiteit toegewijd aan de cultuur van het innerlijke, de verwezenlijking van het Zelf. Dit pad word aanschouwd als een serieuze opgave en word betreden door het krijgen van initiatie van een gids of een leraar. Geestelijke genezing De roeping van geestelijke genezing is een bijzondere gave die niet kan aangeleerd of geleerd worden. Het geheim van geestelijke genezing ligt in de fwezigheid van het zelf wanneer geconfronteerd met de aldoordringende Genezende Kracht.” Symbologie De symbologie activiteit streeft naar een dieper begrip van symbolen in ons dagelijks leven. De activiteit neemt vorm aan in twee diensten, Zirat en het Elementen Ritueel. Tien Soefi gedachten 1. Er is één God: de Eeuwige, het Enige Wezen: geen ander bestaat dan Hij. 2. Er is één Meester: de Geest van Leiding over alle Zielen, die Zijn volgelingen voortdurend voert tot het licht. 3. Er is één heilig boek: het geheiligd manuscript van de natuur, het enige geschrift dat de lezer kan verlichten. 4. Er is één religie: het zonder afdwalen voortgaan in de juiste richting naar het ideaal dat de vervulling is van het levensdoel van iedere ziel. 5. Er is één wet: de wet van wederkerigheid, die kan worden nageleefd door een zelfloos geweten gepaard aan een ontwaakt rechtvaardigheidsgevoel. 6. Er is één broederschap, de menselijke broederschap die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het Vaderschap van God. 7. Er is Eén Moraal, de liefde die uit zelfverloochening ontspringt en in weldaden tot bloei komt. 8. Er is één voorwerp van verering: de schoonheid, die door al haar aspecten heen het hart van haar aanbidders verheft van het geziene tot het ongeziene. 9. Er is één waarheid: de ware kennis van ons wezen, innerlijk en uiterlijk, die de essentie is van alle wijsheid. 10. Er is één pad: het teniet doen van het onwerkelijke ego in het werkelijke, dat de sterveling opheft tot onsterfelijkheid en waarin alle volmaaktheid gelegen is.